Coronavirus verlamt clubwerking

Eind mei 2020.  We kunnen enkel vaststellen dat het gevreesde Corona virus grote invloed heeft op vrijwel alle facetten van ons bestaan. We worden hard getroffen in onze gezondheidszorg, het economisch bestel en niet in het minst in onze familiale en relationele omgeving.
Velen hebben een familielid verloren; collega’s of vrienden werden ernstig ziek. Dit virus is een te duchten tegenstander.

Wie had bij de start van dit bijzondere jaar kunnen voorspellen dat social distancing, contact tracing, leven in bubbels… gemeengoed zouden worden in ons dagelijks leven?

Als gevolg van dit alles blijven ook de Porschisten aan de kant staan. Alle geplande clubuitstappen krijgen tot en met de Zomersproetjesrit van 28/06 het etiket afgelast of uitgesteld. Wat het najaar betreft bestaan evenmin zekerheden.

Het bestuur hoopt, samen met u, zo snel als mogelijk de draad opnieuw te mogen oppikken.