Nieuwe bestuursleden Porschisten vzw

De algemene vergadering van Porschisten vzw heeft 3 nieuwe bestuurders aangesteld:

Erik Steps zal instaan voor het ledenbeheer. Met Erwin Van den plas krijgt de vereniging een event manager. Magali Decooman zal het secretariaat van Porschisten in goede banen leiden.

Tom De Tant en Patrick Van Boxstael blijven respectievelijk penningmeester en voorzitter van Porschisten vzw.

De algemene vergadering dankt Bart Lasseel, Wim Du Ville en Fabian Van der Biest voor hun inzet voor de vereniging.

Bij de algemene ledenvergadering wordt de bestuursploeg voorgesteld aan de clubleden.