Kalender 2023 goed gevuld

2023, een nieuw jaar: een lading goede voornemens, het ene al realistischer dan het andere; nieuwjaarswensen “al wat je wil moet je kopen”, “vooral een goede gezondheid” maar dat laatste is niet te koop. En dat is maar goed ook.
2023, een nieuw werkjaar voor Porschisten, het 18de om precies te zijn. Ons voornemen: onze leden, in een ongedwongen sfeer, opnieuw mooie momenten bezorgen. Onze kalender is, net als vorige jaren, flink gevuld. Gelukkig vonden we voldoende kandidaten om een organisatie op poten te zetten, waarvoor dank. Bij die organisaties blijven we op dezelfde nagel kloppen: respecteer de wegcode en de andere weggebruikers.
Gentleman-driver is een titel die een Porschist zou moeten koesteren. We blijven hopen.
Koken kost geld. We zijn dan ook gelukkig dat zowel GDC Auto, Joma Parts, Butcher Shop als IMS  het sponsorship verder zetten. Het al bij al bescheiden lidgeld doet de clubkas eveneens rinkelen zodat onze werking financieel haalbaar blijft.
We hopen jullie in 2023 zowel talrijk als enthousiast te mogen begroeten bij onze organisaties. Dat kan al snel bij de karting op 28 januari en de feestelijke ledenvergadering op 11 maart a.s. Inschrijvingen worden zo snel mogelijk geopend.

Magali, Erik, Erwin, Tom Patrick.